Missie en visie:                                                                                                            

Jong Zandhoven 98  is een ‘sportieve vereniging voor iedereen’. Beoefenen van het zaalvoetbal in een ontspannende en aangename sfeer is haar bestaansreden. Zowel recreatief als competitief en ter promotie van het zaalvoetbal . 


Jong Zandhoven wil daarom ‘één club’ zijn en geen verzameling van een eerste ploeg en een jeugdafdeling met verschillende doelstellingen. Zowel op als naast het veld wil de vereniging een betekenisvolle rol spelen.  Het zaalvoetbal op een possitieve manier naar buiten brengen en trachten jeugdspelers op te leiden tot complete voetballers.  


Bijdrage van de jeugdopleiding tot het algemene doel

In bovenstaande visie zijn de jongeren van Jong Zandhoven 98 de basis voor de toekomst.. De jeugdwerking is het kernproduct van Jong Zandhoven 98 en daarom bepalend voor de toekomst van de club. Ze legt een basis voor duurzame relaties tussen de leden, clubliefde en verenigingsplezier. Op deze wijze brengt ze op termijn ook een meerwaarde op economisch vlak.Missie en visie van jeugdopleiding

De jongeren zijn het allerbelangrijkst en moeten nog plezier kunnen beleven aan het voetbal. Maar toch stelt Jong Zandhoven 98 zich ook als doel om het beste te halen uit haar jeugdvoetballers.Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om zijn/haar niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met zijn/haar individuele talenten en mogelijkheden.


Om die reden is Jong Zandhoven 98 vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen. Jong Zandhoven 98 wil een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige zaalvoetbalspelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding. 


Duidelijke standpunten inzake intern beleid

Opleiden van jeugdspelers
Opleiden van eigen jeugdtalent is voor Jong Zandhoven 98 een primaire taak. De belangrijkste factor op het vlak van de opleiding is de kwaliteit van de speler en zijn groeipotentieel. De betere jeugdspelers, waarin de Sportieve Cel groeipotentieel ziet, spelen competitie , andere spelen oefenwedstrijden. Hierdoor kan elke jeugdspeler op zijn niveau groeien en ontwikkelen. 


Van zodra een speler zich aansluit bij de club, al dan niet afkomstig van een andere club, worden alle spelers gelijkwaardig behandeld. Dit houdt in dat elke speler op zijn waarde beoordeeld wordt, rekening houdend met mogelijke progressies.


Verenigingsleven
Het is van het grootste belang voor Jong Zandhoven 98 dat de spelers zich thuis voelen en met plezier afzakken naar de club, voor trainingen, wedstrijden en activiteiten.


Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers.


Ook de ouders en familie moeten zich thuis kunnen voelen in de vereniging. Ouders moeten zich betrokken kunnen voelen en een gevoel van vertrouwen kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk vertrouwen zij hun kinderen toe aan buitenstaanders die hun kinderen gaan begeleiden en vormen.


Het is dan ook de betrachting van de club en van de Jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familie te maken met een waarneembare sociale functie.


Ethische en opvoedende waarden
Zoals reeds in de missie vastgelegd is de opvoeding van de jeugdspelers één van de hoofddoelen van Jong Zandhoven 98. In verband met hun toekomst is het voor de jonge spelers van het grootste belang een degelijke inhoud mee te krijgen, naast een humane waardenopvoeding. Het besef en effectief toepassen van waarden en normen is enorm belangrijk. Belangrijk voor de personen zelf in hun groei naar volwassenheid. Op dat vlak is de club een verlengstuk en een toegevoegde waarde van wat de jongeren meekrijgen van de ouders en van de school.


Ook voor het imago van de club zijn deze waarden en normen belangrijk: de manier waarop spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe, op het terrein en naast het terrein, bij wedstrijden, trainingen en activiteiten.